Elektryczny zespół trakcyjny ED70

    Dostawy taboru elektrycznego z NRD, realizowane w związku z elektryfikacją linii Warszawa - Gliwice, obejmowały również elektryczne zespoły trakcyjne: trójczłonowe do ruchu lokoalnego (EN56) i czterowagonowe do obsługi pociągów dalekobieżnych serii E58 (pżniej ED70). Pierwsze dwie jednostki ED70 zostały zbudowane na przełomie lat1956-57 przez wytwórnie VEB Waggonbeu Görlitz i Lokomotivbau-Elektrotechnische Werke Hennigsdorf (część elektryczna). Zespoły te wyróżniające się wysokim standartem wyposażenia, przyssowano do przewozu pasarzerów wyłączn8ie na miejscachsiedzących w pierwszej klasie.
    Zespółskładał się z dwóch wagonów silnikowych wyposarzonych w kabiny sterownicze i dwuch, umieszczonych pomiędzy nimi wagonów doczepnych. Wnętrza wszystkich wagonów miały układ bezprzediałowy, z przejściem po środku, podwójnymi fotelami po jednej stronie i pojedynczymi po drugiej. Fotele ustawiono parami naprzeciw siebie, pomiędzy nimi umieszczono składane foteliki umożliwiające konsumpcję potraw. Wnętrza wagonów silnikowych były jednkowe, miały one przedział sterowniczy, przedział pasarzerski (50 mjejsc) i toaletę na końcu pudła, w sąsiedztwie przedsionka wejściowego. Wnętrza wagonów doczepnych miały następujący układ: przedśionek wejściowy, toaleta, przedział z 44 miejscami, przediał kuchenny i barowy (w drugim wagonie - przediał gospodarczy i bagarzowo - pocztowy), przedsionek z wejściem z jednej strony. Walory użytkowe jednostek podnosiło nowoczesne wyposarzenie: ogrzewanie nawiwne przedziałów pasarzerskich, oświetlenie jarzeniowe, instalacja nagłośnieniowa, sygnalizacja przywoławcza dla wezwania kelnera, indywidualne oświetlenie i centralne zamykanie drzwi wejściowych.
     Ściany czołowe oraz osłony podwozia miały kształty aerodynamiczne. Konstrukcja wózków oraz silników  trakcyjnych była taka sama , jak w eztserii E56, zmniejszono natomiast przełożenie przekładnigłównych. Jednostki wyposarzono w hamulec elektromagnetyczny systrmu Knorr i sprzęgi samoczynne Schafenberga oraz przystoswoano do pracy ukrotnionej.
      Pierwotnie zakłądano import 10 zespołów, jednak poza dwoma prototypami do dalszych zakupów niedoszło. Jednostką tego typu od 1956 roku obsługiwano planowo pociąg pośpieszny "luksusowy" z Warszawy do gliwic (z nocnym postojem na stacji zwrotnej, od 1962 noszący nazwe Górnik. Od 1964 roku ezt ED70 roku wyznaczono do obsługi pociągu ekspresowego Lech w relacji Warszawa Wschodnia - Poznań - Warszawa Wschodnia. Po kilku latach jednostki wycofano z normalnej ekspoloatacji, przez pewien czas wykorzystywan0o je jeszcze do obsługi pociągów specjalnych. Przez cały okres  służby były przydzielone do lokomotywowni Warszawa Grochów. Z inwentarza PKP skreślono je w grudniu 1977roku  na początku lat 80. Złomowano je w Chróścinie Nyskiej.

Układ osi: Bo'Bo'+2'2'+2'2'+Bo'Bo'      Masa całkowita: 224 t
Układ wagonów: s+d+d+s                 Śr. kół nap: 1 m
Moc ciągła jednego silnika: 145 kW    Śr kół tocznych: 094 m
Moc ciągła ezt: 1160 kW                     V max: 135 km/h
Moc godzina ezt: 1480                        
Masa  służb. wag. silnikowego: 62.8 t, doczepnego: 49.2 t